MŠ Zlín - Kúty Burge
Hlavička

Zápis

Seznam žadatelů přijatých k předškolnímu vzdělávání

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn a na webových stránkách mateřské školy www.mskuty.cz nejméně po dobu 15 dnů, tj. od 24.05.2021 do 09.06.2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání.

registrační číslovýsledek řízení
MS21/2021/14 přijat
MS21/2021/57 přijat
MS21/2021/130 přijat
MS21/2021/207 přijat
MS21/2021/210 přijat
MS21/2021/306 přijat
MS21/2021/311 přijat
MS21/2021/323 přijat
MS21/2021/361 přijat
MS21/2021/366 přijat
MS21/2021/407 přijat
MS21/2021/541 přijat
MS21/2021/544 přijat
MS21/2021/593 přijat
MS21/2021/641 přijat
MS21/2021/657 přijat
MS21/2021/664 přijat
MS21/2021/669 přijat
MS21/2021/261 přijat
MS21/2021/158 přijat
MS21/2021/846 přijat
MS21/2021/866 přijat
MS21/2021/894 přijat

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Zlín, Kúty 1963, příspěvková organizace

DALŠÍ INFORMACE

Informace o registraci a dalším postupu při zápisu naleznete na stránkách www.zapisdomszlin.cz

Další informace k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání najdete na stránkách zápis dětí do mateřských škol / ve formátu pdf

Školské obvody spádových mateřských škol jsou pro děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo umístěné v tomto obvodu v dětském domově, stanoveny formou jejich vymezení ulicemi a náměstími, případně částmi ulic, čísly popisnými a katastrálními územími takto: školské obvody mateřských škol / ve formátu pdf