MŠ Zlín - Kúty Burge
Hlavička

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II

obr_35.jpg

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II“ je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009039

Konference Křižovatky ADHD
Na začátku října minulého roku se ve Zlíně uskutečnil první ročník konference Křižovatky ADHD aneb Různé aspekty této diagnózy. Pořadatelem byla Unie Kompas, zapsaný spolek, který ve Zlíně poskytuje sociální služby pro děti, mládež i jejich rodiny a v rámci své Poradny Logos se dlouhodobě systematicky věnuje právě dětem s diagnostikovaným syndromem ADHD – tedy poruchou pozornosti a hyperaktivitou. „Jedním z cílů naší práce je také osvěta, protože děti s hyperaktivitou jsou často vnímány jako neukázněné a nevychované,“ říká Lucie Eliášová, vedoucí Poradny Logos. „Ve skutečnosti však trpí vrozenou neurovývojovou poruchou, která se projevuje nejčastěji nepozorností, motorickým neklidem a impulzivitou. Děti pak nejsou schopné regulovat svoje chování, působí konfliktně až agresivně, a ačkoliv velmi touží po kamarádství, vztahy si neumí udržet a jejich osamělost ještě více prohlubuje jmenované obtíže. V České republice žije zhruba 135 000 dětí s touto diagnózou,“ doplnila.

Konference, která se uskutečnila pod záštitou radní Zlínského kraje paní Michaely Blahové a za finanční podpory z projektu MAP II v ORP Zlín, byla určena všem, kdo se s danou diagnózou setkávají – pedagogům, sociálním pracovníkům, psychologům, rodičům. Mezi řečníky nechyběl známý zlínský lékař MUDr. Vítězslav Kouřil, který hovořil o ADHD z pohledu dětského psychiatra. Mnoho praktických informací a podnětů získali účastníci v přednášce a workshopu Mgr. Jana Uhlíře, terapeuta při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování. Jak se žije dospělému, který sám trpí touto poruchou a je současně rodičem dítěte s hyperaktivitou, sdílela sociální pracovnice Bc. Jana Špačinská. Jak děti s ADHD prožívají emoce, představila psycholožka Mgr. Pavla Tomancová, a jak lze pracovat s celým rodinným systémem dítěte s ADHD, prezentovala rodinná terapeutka Mgr. Janina Zemanová. Psycholog zlínské Pedagogicko-psychologické poradny Mgr. Marek Hajžman osvětlil, jak postupovat, když se nedaří spolupráce rodiny a školy.

Více než 100 účastníků zcela naplnilo kapacitu konference a ze zpětných vazeb bylo naprosto zřejmé, že téma je velmi aktuální a že přednášky, workshopy a prostor pro sdílení zkušeností přinesly zúčastněným užitek. Pedagogové získali širší náhled na diagnózu ADHD, nástroje pro efektivnější práci s touto diagnózou a pro komunikaci s rodinou. Rodičům konference poskytla možnost sdílet zkušenosti s výchovou i podporu v jejich rodičovské roli – ujištění, že neselhávají, jen mají dítě se specifickými potřebami. Dozvěděli se, jak spolupracovat se školou a jak tuto spolupráci rozvíjet. Široká veřejnost dostala informace, aby mohla porozumět chování a prožívání dětí s ADHD. To vše má přímý dopad i na děti a žáky, jejich okolí jim může lépe rozumět, rodiče i pedagogové s nimi budou komunikovat pro ně srozumitelnějším způsobem, který zajistí vzájemné pochopení, přijetí dítěte a jemu dá možnost zažít úspěch. Za podpory pedagogů budou tyto děti lépe přijímány v třídních kolektivech.
Na podzim 2020 je plánován druhý ročník této konference.

Konference „Křižovatky ADHD“ se uskutečnila v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II, který je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009039.

Martina Stavjaníková