MŠ Zlín - Kúty Burge
Hlavička

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II

obr_35.jpg

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II“ je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009039

Rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání a nerovnosti ve vzdělávání
PROGRAM WORKSHOPU
Rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání a nerovnosti ve vzdělávání,
který se uskuteční ve čtvrtek 16. ledna 2020 od 16 hodin v budově MMZ, ulice Zarámí 4421, 4. patro, Zlín, zasedací místnost č. 2, dv. č. 435.

Workshop povede Mgr. Monika Fojtáchová, lektor a mentor ve školství a v oblasti sociální, ve vzdělávání pedagogů a sociálních pracovníků.

Cíl workshopu: posílení rodičovských kompetencí, zejména podpory schopnosti rodičů naplnit potřeby rozvoje a vzdělávání jejich dětí, nastavit roli rodičů a školy ve vzdělávání.

Program:

  • Nastavení pravidel pro učitele, děti, rodiče
  • Role rodiče v rozvoji a vzdělávání dítěte, rodičovská odpovědnost
  • Efektivní zapojení rodiny, vzájemná očekávání - jak efektivněji zapojit rodinu do rozvoje a vzdělávání
  • Naslouchání, vzájemná zpětná vazba
  • Tripartitní setkávání na půdě školy - dítě, rodič a učitel
  • Diskuse
  • Výměna zkušeností
  • Sdílení dobré praxe