MŠ Zlín - Kúty Burge
Hlavička

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II

obr_35.jpg

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II“ je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009039

Jak mu můžu pomoci?
Vážení pedagogičtí pracovníci,
v rámci projektu MAP II v ORP Zlín si Vás dovolujeme pozvat na workshop k tématu rovných příležitostí ve vzdělávání
Dítě ve skupině - jak mu můžu pomoci?
který se uskuteční v pondělí 3. února 2020 od 16:00 do 18:00 hodin v prostorách MMZ, Zarámí 4421, Zlín, 4. patro, zasedací místnost č. 435. Workshop povede Mgr. Karel Opravil.