MŠ Zlín - Kúty Burge
Hlavička

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II

obr_35.jpg

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II“ je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009039

Poradenství a konzultace pro rodiče a děti
V rámci projektu MAP II v ORP Zlín mohou školy, učitelé i rodiny využít ve školním roce 2019/2020 nabídku specialistů podpory školských poradenských pracovišť

MGR. MONIKA FOJTÁCHOVÁ
tel. 606 727 795, fojtachova.monika@seznam.cz
Každé úterý od 16 do 18 hod možnost telefonické, e-mailové či skypové konzultace pro učitele i rodiče, týkající se těchto témat:
 • podpora efektivní komunikace (žák - žák, učitel - žák, učitel - rodič, rodič - dítě)
 • cesta k efektivnímu řešení konfliktu
 • včasná detekce ohroženého dítěte a rodiny, rizikových projevů chování - individuální konzultace (pedagog, dítě, rodič)
 • podpora a spolupráce s dítětem a rodinou neúspěšného žáka v důsledku dysfunkčního rodinného prostředí
 • konzultace a odborné sociálně-výchovné poradenství (žák, rodič, pedagog)
 • práce v přístupu orientovaném na řešení
MGR. KAREL OPRAVIL tel. 775 720 248, karelopravil@gmail.com, je možné využít také skype
 • Příprava do školy
 • Komunikace rodič – škola
 • Přechod dítěte z prvního na druhý stupeň
 • Přechod dětí z MŠ na ZŠ
 • Motivace a demotivace dětí
 • Jak si neotrávit svého školáka
 • Rizika internetu
Na naše specialisty se můžete obracet emailem nebo telefonicky, mohou s Vámi problém konzultovat, případně si můžete dohodnout schůzku přímo ve škole. Tyto konzultace jsou v rámci projektu bezplatné.