MŠ Zlín - Kúty Burge
Hlavička

Podpořené projekty


Šablony I - MŠ Kúty Zlín - Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a spolupráce s rodiči dětí
byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002752
obr_35.jpg

obr_35.jpg

obr_35.jpg

obr_35.jpg
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II":


ŠABLONY II-PERSONÁLNÍ PODPORA, PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI V MŠ ZLÍN KÚTY; REG.Č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010340
je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl: Personální posílení o školního asistenta, profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání a podpora extrakurikulárních aktivit formou projektových dnů.

obr_35.jpg

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI v MŠ Zlín, Kúty; CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003029; FINANČNÍ PODPORA 384 364,-Kč
je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl: Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenář. a mat.gramotnosti,kvalitnější vzděl.dětí a žáků ohrožených šk.neúspěchem,společné vzdělávání.Realizovat aktivity na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů,vzájemné učení škol,personální podporu škol.

obr_35.jpg

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.


Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014
Název projektu: „Aby jazyk nebyl líný aneb jak hrou zvládnout správnou výslovnost“
Cíl projektu: zvýšit kvalitu logopedické prevence v práci pedagogů pracujících s dětmi předškolního věku s narušenou komunikační schopností

  • zlepšit pracovní prostředí pro zajištění logopedické prevence - vytvořit pracovní prostředí obohacené o moderní pomůcky pro řečovou výchovu
  • zajistit kvalitní vzdělávání pedagogů v oblasti logopedické prevence

Výše finanční podpory: 50 000 Kč