MŠ Zlín - Kúty Burge
Hlavička

Doplňkové a nadstandardní aktivity školy

Kroužek Grafomotoráček – hrou ke psaní

Předpokladem osvojení psaní je určitý stupeň rozvoje grafomotoriky. Grafomotoráček nabízí dětem činnosti, vhodné pro rozvoj správného úchopu a manipulace s psacím náčiním.

  • cvičení na koordinaci ruky a oka
  • manipulace s drobnými předměty, s křehkým a nezvyklým materiálem (přírodniny)
  • tělesná cvičení - uvolňování a zpevňování svalů ruky a celého těla
  • nácvik „špetky“ – postavení prstů ruky při držení psacího náčiní
  • uvolňování ramenního, loketního kloubu a zápěstí

Současně spojujeme tyto činnosti s básněmi a písněmi – dochází k automatizaci prováděných cviků. Tento kroužek je určen dětem s odkladem povinné školní docházky.

Sportování v MŠ

Projekt Sportovního klub basketbalu (SKB) Zlín Sportování v mateřských školkách. Cílem projektu je základní pohybová příprava dětí v předškolním věku s důrazem na rozvoj obratnosti, pohyblivosti, příznivý rozvoj kardiovaskulárního a dýchacího systému. Nedílnou součástí péče o děti je i výchova človíčka k práci v kolektivu (nejen sportovním), udržení pozornosti při poslouchání instrukcí, koncentrace na činnosti, soutěživost, učení se prohrávat (ale i vítězit), respektovat ostatní členy skupiny.

Kroužek seznamování s anglickým jazykem

Seznamuje se základy anglického jazyka přiměřenou, hravou formou. Lektorka Mgr. Hájková (Kassawatová) z Jazykové školy Jeleny Kassawatové.