MŠ Zlín - Kúty Burge
Hlavička

Sportování v hale na Bartošově čtvrti 14. 09. 2021

V letošním školním roce byla naše školka vybraná do projektu, v kterém se děti seznámí s různými druhy sportů. Své pohybové schopnosti a dovednosti získají např. v atletice, basketbalu, tenise, hokeji, házené a ve volejbale. S dětmi celý rok budou poracovat kvalifikovaní trenéři jednotlivých sportů. V měsíci září jsme začali s atletikou. Jednotlivé cvičení, které rozvíjí celkovou obratnost dětí, probíhají formou her. Při nich využívají rozmanité nářadí a pomůcky.  

Cílem celého projektu je vytvoření pozitivního vztahu ke sportu – SPORTOVAT A HÝBAT SE!  
 

Bc. Veronika Tesařová a Jana Sedláčková, učitelky 2. třídy