MŠ Zlín - Kúty Burge
Hlavička

Projekt: „Setkání na paloučku s vílou Helenkou, u hnízdečka s vílou Zpěvankou, u jezírka s vílou Voděnkou, u pavučinky s vílou Pavoučnicí a s vílou Pořádnicí“ 20. 04. 2021

Povím Vám příběh kratičký
o cestě vodní kapičky.

 

V potůčku se prohání,
když ji slunce zahřeje,
na páru se promění,
kam se potom poděje?

Stoupá vzhůru do mraků.
je to cesta zázraků.

 

Až má mráček plné bříško,
zahromuje “stačí!”
Kapička se změní v deštík,
pláštěnku ti smáčí.

 

Tenhle příběh nemá konec,
není za ním tečka,
kapka steče do potůčku
a zas dokolečka.

 

V rámci oslav Dne Země jsme pro děti připravili program na školní zahradě. Celé dopoledne se děti setkávaly s pohádkovými vílami na stanovištích. Plnily úkoly, zaměřené na seznamování s přírodou živou i neživou.

Děti správně pojmenovávaly všechny jarní květiny na školní zahradě. Pohybovaly se lehce jako víly s barevnými šátky na paloučku. Naslouchaly ptačím zpěvům. Poznávaly vlastnosti vody, hebkost peříčka, vzhled drobných živočichů pod lupou. Dokázaly seřadit vodstvo od nejmenšího toku po největší vodní plochu. Přelévaly vodu z nádoby do nádoby pomocí lžičky, malého a velkého kelímku. Srovnávaly množství vody v jednotlivých nádobách podle výšky hladiny. Zamyslely se nad otázkou „proč ptáci zpívají?“ Podávaly si opatrně vajíčko v kruhu z ruky do ruky. Pojmenovaly několik vodních živočichů, které znají. Hrály hru Na rybičky a rybáře. Překonávaly cestičku, na které se objevovaly předměty z lesa i předměty, které do lesa nepatří. Poznávaly, jak je potřebné chránit přírodu kolem nás.

Alžběta Šebáková, učitelka 3. třídy