MŠ Zlín - Kúty Burge
Hlavička

Projekt „Martin na bílém koni" 11. 11. 2020


Svátek svatého Martina byl jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Na mnoha místech se konaly poutě, hojně se pořádala martinská posvícení. Hospodyně pekly posvícenskou martinskou husu a martinské rohlíky nebo podkovy. Jídla byla tučná, jako by se chtěli lidé připravit na dlouhou chladnou zimu. Dříve byla martinská husa poslední pečení před šestitýdenním adventním postem. Tento den končívala čeledi služba, dostávala mzdu a hledala nového hospodáře, případně o rok prodlužovala dohodu. Konávaly se dobytčí či výroční trhy. V tento den se uzavíraly smlouvy mezi obcí a obecním pastýřem, ovčákem, ponocným a dalšími lidmi. Děti i hospodáři čekali na první sníh, neboť podle pranostiky Svatý Martin přijede na bílém koni. Lidé si odpozorovaný klimatický jev spojily se světcem, často zobrazovaným na koni, a tak vznikla tato poetická představa. Mezi další pranostiky, které též předpovídají příchod zimy, patří například: Na svatého Martina, bývá dobrá peřina, Martinův led, bude vodou hned nebo Na svatého Martina, kouřívá se z komína.
V Česku se slaví jeho svátek 11. listopadu. Tento svátek je dnem, kdy se lidé setkávají s dobrými přáteli nebo s celou rodinou a kdy zasednou nad martinskou husou či martinským pečivem. Sv. Martin je totiž mj. patronem hus, což údajně vzniklo díky legendě, kdy se Martin zdráhal přijmout biskupský úřad v Tours. Schoval se do husince, hejno hus ho ale svým hýkáním prozradilo, a tak musel tu poctu přijmout.


Na školní zahradě se dne 11. 11. sešly všechny děti a společně vstoupily do příběhu svatého MartinaSvatý Martin - římský voják, poustevník a biskup v jedné osobě, se jednoho dne vydal na dlouhou cestu. My jsme měli tu čest se s Martinem seznámit a chvíli s ním na jeho pouti pokračovat. Po cestě jsme potkali nuzáka, kterému byla velká zima. Martinovi se ho zželelo, rozdělil se s ním o svůj plášť a vykonal tak dobrý skutek. Svatý Martin se svou družinou pokračoval dále. A protože jsme byli šikovní, dovolil nám povozit na svém koni i našeho Martinka.  Naučili jsme se legendu o Svatém Martinovi, zahráli jsme si scénku, ve které se Martin rozdělí o svůj plášť s chudým člověkem. Recitovali jsme a vytleskávali lidové pranostiky o Martinovi na bílém koni i o husách na míse, či kouřícím komíně. Po celé dopoledne děti plnily různorodé svatomartinské úkoly. Dostatečně se vydováděly při slalomu mezi opravdovými kovovými podkovami. Během dopoledne vytvořily několik zajímavých výrobků nebo si zahrály svatomartinské hry. Nechybělo bohaté pohoštění od našich paní kuchařek – svatomartinské rohlíčky, který můžete doma vyzkoušet i vy, a svatomartinská husa se zelím a knedlíkem. To se nám pak dobře usínalo při odpoledním odpočinku.

SVATOMARTINSKÉ ROHLÍČKY

 

Alžběta Šebáková, učitelka 3. třídy