MŠ Zlín - Kúty Burge
Hlavička

Nabídka činností pro děti - 3. třída U Jablíček 07. 09. 2020

Téma: To jsem já ve školce

  

 • Povídej si společně s maminkou a tatínkem co je nového v MŠ.
 • Pamatuješ si jména kamarádů a kamarádek ve třídě.
 • Znáš některá jména nových kamarádů? Kteří kamarádi přibyli do třídy?
 • Jak se jmenuje tvůj nejlepší kamarád a proč je nejlepší?
 • Kdo se o nás ve školce stará?
 • Můžete si prohlížet společnou fotografii z minulého školního roku.

Vytváříme pravidla chování

 • Kam si ukládáme své věci?
 • Poskládej si pečlivě oblečení a ulož do skříně. Můžeš soutěžit se sourozencem nebo s tátou, kdo umí rychleji nebo líp poskládat mikinu, tepláky, pyžamko…

 

 • Kde a jak sedím při jídle?
 • Umíš správně sedět u stolu – předveď, jak se sedí při jídle, při kreslení a jiných činnostech, které budeš dělat vsedě na židli. Ukaž, jak se správně nosí židle, aby nedošlo k úrazu,
 • Odpověz: Proč se nemáme na židli houpat?

 

Pohybová chvilka:

 

 • Dej židli na volné místo tak, abys ji mohl obejít, oběhnout, podlézt, postavit se za židli, před židli…(Pozor! Nestoupat sám na židli, to jen, když tě bude někdo dospělý chránit, abys nespadl a neublížil si.)
 • Znají-li rodiče hru Škatule, škatule, hýbejte se! - můžete si hru zahrát všichni společně, máte-li dostatek místa.
 • Umíš se plazit po břiše nebo po zádech přes celou místnost? Vyzkoušej to doma.

 

Orientace v prostoru:

 • Pamatuješ si svou značku, kterou máš na skříňce ve školce?
 • Nakresli svou značku ve třech velikostech: malou, větší, největší.
 • Značky si vystřihni a upevni na místo, které si doma vybereš sám.
 • Řekni, kde jsi umístil značku - např.: do skříňky, pod …, nad…, za…před…vedle…mezi…(Učíme se správně používat předložky a příslovce místa.)
 • Umíš se orientovat v prostoru školky? Víš, ve které místnosti se umýváme, cvičíme, hrajeme, kreslíme, převlékáme, ukládáme k spánku… Nebo naopak co děláme ve třídě, v herně, v umývárně, v šatně

 

 • Jak se jmenuje naše třída? (U Jablíčka)
 • Zkus se s tátou nebo mámou naučit krátkou básničku a při tom správně vyslovuj každé slovíčko

My jsme třída Jablíček,

parta správných dětiček.

Hrajeme a dovádíme,

je nám prima. Všechno zvíme.

Těšíme se do školy.

Čekají nás úkoly.

 

 

Zkusíš nakreslit jablíčko jedním tahem?

 • Nezapomínej si doma umývat správně ruce před každým jídlem
 • Obkresli tužkou svou vlastní ruku a pojmenuj jednotlivé prsty.
 • Vybarvi tolik prstů, kolik máš roků. Jestli ti prsty nestačí, obkresli ještě jednou ruku a dobarvi správný počet prstů podle svého věku.
 • Vzpomeň si na báseň o kamarádovi

 

Kamarád, kamarád,

to je ten který tě má rád.

Pomůže Ti, poradí,

po vlasech tě pohladí.

Všichni jsme tu kamarádi,

všichni se tu máme rádi.

 

Tuto báseň můžeš zkusit zazpívat podle vlastní melodie, kterou si vymyslíš sám nebo s rodiči či sourozenci.

 • a potom můžeš na velký papír nakreslit sebe a všechny kamarády ve třídě

 

Až všechny kamarády ve třídě nakreslíš, obrázek si můžeš doma vystavit na viditelné místo.

Myslím na Tebe i na všechny ostatní děti z naší školičky.

Ahoj.

 

 

Alžběta Šebáková, učitelka 3. třídy