Úvod

Milí rodiče,
vítejte na stránkách mateřské školy. Vstup vašeho dítěte do mateřské školy a čas, který v ní společně stráví s jinými dětmi, je úsek života, který má důležitý význam pro jeho rozvoj. Mateřská škola je první výchovně vzdělávací institucí a prvním společenstvím dětí a dospělých s nimiž se dítě setkává mimo rodinu. Děti se učí spolu komunikovat, naslouchat a vnímat podněty a přání druhých, projevovat vlastní názory, pocity a přání. Vaše dítě se v mateřské škole dozví hodně zajímavých věcí, naučí se další dovednosti, prožije spoustu zážitků společně s ostatními kamarády. Vychovat spokojené a šťastné dítě, znamená vychovat zdravého a vyrovnaného člověka. Věřím, že čas prožitý v mateřské škole, bude pro vaše děti radostnou, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života.

Mgr. Zdeňka Polášková, ředitelka mateřské školy

design, kódování bar © 2009      TOPlist admin